Franciscusgenootschap.nl

Franciscus Genootschap Sponsorverzoek 2017

 We hebben uw hulp nodig om mensen in nood bij te staan met begeleiden naar de juiste hulpverlening instanties. 

Beste Ondernemer,

Met dit schrijven maken we gebruik van de gelegenheid om een vrijwilligers initiatief van het Franciscus Genootschap aan u voor te stellen. Het Franciscus Genootschap is een organisatie die landelijk mensen helpt en begeleid om de juiste hulp te vinden in de wildgroei van instanties. 

Uit onderzoek is gebleken dat er weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van de juiste aanwezige mogelijkheden voor hulpverlening inzake de armoedeproblematiek. Op advies van diverse bronnen in de hulpverlenende sector heeft het genootschap een uniek systeem ontwikkeld om landelijk de armoede en schuldenproblematiek in kaart te brengen. 

Het systeem heeft als doel om mensen de gelegenheid te geven om zonder angst en schaamte  hun armoede en schuldenprobleem aan te melden. Vandaar uit kan adequaat naar een oplossing worden gezocht voor de mensen die in nood verkeren.

Hulp zal worden geven aan alle doelgroepen ongeacht afkomst en/of geloofsovertuiging met respect voor alle religies. Zo is het project ( LHP ) Laagdrempelige Hulpverlening Platform in het leven geroepen.

Bij deze vragen we uw hulp voor het realiseren van ons project om het steeds groter wordende armoedeprobleem aan te pakken. Een initiatief dat voor u zeker interessant is om uw naam aan te verbinden.

Bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Franciscus Genootschap          

P/a Herculeslaan 130

3584 AB Utrecht

Email: info@franciscusgenootschap.nl

 “‘       fransiscusgenootschap@gmail.com

Phone: 0031610778478

 

Sponsoropties (aankruisen wat van toepassing is)

❑ Hoofdsponsor € 250,00 - Naamsvermelding in nieuwsbrief - Logo en link op de website

- Reclame op A Locatie op het terrein bij activiteiten

❑ Co-sponsor € 125,00 - Naamsvermelding - in nieuwsbrief - Logo en link op de website - Reclame op het terrein bij activiteiten

❑ Gouden sponsor € 100,00 - Logo en link op de website - Reclame op het terrein bij activiteiten

❑ Zilveren sponsor € 50,00 - Logo en link op de website

❑ Bronzen sponsor € 25,00 - Naamsvermelding op de website

❑ Donateur vrij - in overleg

Bedrijfsnaam:..................................................

Contactpersoon:...............................................

Adres :.................................................

Postcode:...........Plaats:.....................................

Telefoon:.................. Mobiel:...........................

E-mail:..............................................................

Naam:.......................Handtekening:..................

Datum: - - 2017

Uw hulp maakt het mogelijk dat velen in Nederland uit de nood worden geholpen. Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer: NL38 TRIO 0338466401 t.n.v. Franciscus Genootschap.

( Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) Dat houd in dat uw

donatie/bijdrage aftrekbaar is bij uw belasting Aangifte / Inkomstenbelasting.)

U kunt meer van ons lezen op: https://www.franciscusgenootschap.nl/

of volgen op Facebook : https://www.facebook.com/franciscusgenootschap/  

                                                                                                       

Kvk Registratie nummer 67192181 RSIN 856868930 © 2016 Franciscusgenootschap