Franciscusgenootschap.nl

Het Kerkgenootschap heeft ten doel:
1. De mensenrecht te belichten naar artikel .1. van de Nederlandse Grondwet. Die aangeeft dat alle mensen, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
2. Het Franciscus kerkgenootschap houd zich aan de doelstellingen van Kerkgenootschappen, als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals opgesteld op 24 juni 2004 opnieuw en ongewijzigd is vastgelegd. 
3. Het belichten en streven naar de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten die van grote betekenis zijn voor onze samenleving. Het scheppen van een broederschap, waarin men in elkaar noden en behoeftes kan voorzien. Het Kerkgenootschap is een op zichzelf staande geloof genootschap die haar geloofsbeleving baseert op de filosofie en de Vroomheid van Sint Franciscus de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd soort vroomheid. 
4. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen, namelijk de verbreiding van het bewust maken van mensen wat het leven te bieden heeft als een van de manieren om dichter bij elkaar en ons innerlijke wezen te komen. Onderricht over natuur behoud en diens prachtige weergave die van groot belang is voor ons bestaan.                                                                                                  5. Eenheid en gemeenschap tussen individuen en hun verschillende taken, interesses en waarden te creëren, voor de orde en samenhang van een goede maatschappij, waar een ieder word gerespecteerd desondanks ieders overtuiging of afkomst. 

HUMANITAIRE HULP

De behoefte aan Humanitaire of noodhulp voor een aanzienlijk gedeelte van het Nederlandse volk is geen fabel. Men vraagt zich steeds af hoe groot is het armoedeprobleem hier eigenlijk?

Volgens de officiële instantie is die vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden. Men spreekt van verschillende definities van armoede, die iemand de ene keer wel, en de andere keer niet als arm bestempelen.

Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie zegt, volgens statistische cijfers liepen in 2013, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, ruim 2,6 miljoen Nederlanders het risico op armoede of sociale uitsluiting. Oftewel 15,9 procent van de totale bevolking. 

Een feit is dat meeste statistieken niet helemaal aansluiten op de werkelijkheid. Er zijn weliswaar voedselbanken en taalloze andere initiatieven in het leven geroepen voor het bestrijden van armoede, maar dit werkt niet voor iedereen. Er valt een grote groep buiten de regelingen.

http://www.elsevier.nl/economie/article/2015/09/is-in-nederland-werkelijk-sprake-van-een-armoedeprobleem-2682307W/ 

HUMANITAIRE HULP

De EU is wereldwijd een van de belangrijkste donoren op het gebied van Humanitaire hulp. Bron:

http://www.europa-nu.nl/id/vgb8kmm53ryv/europese_civiele_bescherming_en

Jammer genoeg is er ook armoede in Europa en in Nederland