Franciscusgenootschap
Franciscusgenootschap.nl

Het Franciscus genootschap houd zich bezig met het geven van hulp en ondersteuning aan minder bedeelden in onze samenleving. 

Wie zijn wij?  Wij zijn een groep mensen die serieus iets aan de armoede in Nederland wil doen. 

Hoe willen wij dat doen? Wij willen de armoede en schulden-problematiek met een innovatief en goed uitvoerbaar plan bestrijden. Wij maken hiervoor gebruik van alle beschikbare hulpdiensten, experts en professionals die werkzaam zijn bij het genootschap zullen de hulpverlening zo goed mogelijk laten verlopen. Dit alles om mensen die hulp nodig hebben te begeleiden naar de juiste instanties waar ze verder geholpen kunnen worden om hun leven en financiën weer in orde te krijgen.

Zelfbewustwording 
Onze intentie is mensen bewust te maken van hun eigen onbegrensdheid, door middel van liefde en wijsheid het leven naar een hoger bewustzijn te brengen. Onze missie is ook mensen te begeleiden bij het bereiken van een betere zelfbewustzijn om efficiënter te kunnen functioneren in de maatschappij. Een broeder-en zusterschap  wereldwijd, zonder grenzen. .  

Het Genootschap heeft diverse onderdelen. Het betreft geven van humanitaire hulp en armoedebestrijding, budgetbeheer, gezondheid en beweging, scholing & cursussen. onze aandacht gaat uit naar allen die in nood                       verkeren in welke vorm dan ook.

Er zijn talloze initiatieven in onze samenleving voor het bestrijden van armoede, waaronder de voedselbank. Maar helaas is dit niet toereikend voor iedereen. Desondanks zijn er diverse andere behoeftes waar mensen in nood mee te kampen hebben. Het Genootschap  zal zich bezig houden met het verlenen van hulp aan een ieder die aan geeft hulpbehoevend te zijn.